BELANGRIJKE MEDEDELING I.V.M. CORONA VIRUS

Geachte patiënt,

In verband met de verspreiding van het Corona virus voelen wij ons genoodzaakt onze praktijk te sluiten tot en met 5 april. Dit is in lijn met het advies van de KNMT, ANT en de NVM.
Het is op dit moment van het grootste belang om sociale contacten zoveel mogelijk te beperken en daarmee de verspreiding van het virus te remmen.

Het KNMT-bestuur adviseert tandartsen, orthodontisten en kaakchirurgen om met ingang van maandag 16 maart 2020 en in ieder geval geldend tot en met 5 april 2020 de reguliere zorgverlening op te schorten en over te gaan op het uitsluitend behandelen van spoed bij niet-Corona patienten.

Wij zullen op werkdagen telefonisch bereikbaar zijn tussen 10.00u en 12.00u voor spoedeisende klachten op telefoonnummer 030 656 44 36. Alle andere behandelingen zullen worden uitgesteld.

In de avonduren en de weekenden kunt u contact opnemen met de spoeddienst op nummer 030 303 97 50.

Wij zullen zo snel mogelijk contact opnemen met alle patiënten die in de periode tussen 16 maart en 5 april een afspraak bij ons hebben. Deze afspraken zullen worden verplaatst.

Met vriendelijke groet,

Team Implantologie Odijk

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Beste patiënt,

Het is voor iedereen een zware en verwarrende tijd. Het beroep van tandarts heeft nog nooit zo een onzekere tijd gekend en het voortbestaan van praktijken waar wij tientallen jaren aan hebben gewerkt staat op de tocht. Onvermijdelijk merken we ook dat er zeer veel verschillende meningen zijn en dat de situatie van dag tot dag veranderen kan.

Allereerst is het belangrijk om te weten dat de voornaamste reden om de tandartszorg tot 6 april te beperken, het afvlakken van de curve van het aantal coronabesmettingen in Nederland is. Dit is uitdrukkelijk niet gedaan omdat de beroepsorganisaties van mening zijn dat het te gevaarlijk is voor mondzorgverleners om te werken. Of vanwege het feit dat patiënten bij ons een significant hoger risico lopen in vergelijking met andere plekken in de maatschappij waar zij samenkomen.

Het is juist onze maatschappelijke verantwoordelijkheid geweest om ouderen en kwetsbare groepen zo goed als mogelijk te beschermen en de druk op onze ziekenhuizen te helpen beperken. Daarom is het terugschalen van de reguliere mondzorg tijdelijk noodzakelijk. Toch lijkt de gedachte te heersen dat de terugschaling van mondzorg plaatsvindt, omdat we alleen nog maar met extreme protocollen kunnen werken.

We hebben onze zorgplicht en we lijken tandartspraktijken publiekelijk te bestempelen als een gevaarlijke plek, terwijl dat met onze geëigende werkwijze en protocollen niet zo is.
Tandartspraktijken hebben in vergelijking met vele andere zorgaanbieders een goede basis met de geldende infectiepreventierichtlijn. Daarnaast beschikken we momenteel over meer beschermingsmiddelen dan andere zorgverleners zoals verpleegkundigen en huisartsen, zorgverleners die soms zonder mondmasker (mogelijke ) COVID-19 patiënten moeten verzorgen of consulteren. Druppelbesmetting (droplets) van een hoestende patiënt is minstens zo zorgwekkend als onze aerosolen.

Het is een lastige en angstaanjagende tijd voor iedereen, maar we hebben gekozen om zorgverlener te zijn, ook als dat risico’s inhoudt. De harde boodschap is dan ook dat het zeer waarschijnlijk is dat wij bij de groep horen die uiteindelijk het coronavirus zal krijgen.

De oplossing ligt niet in het blijvend platleggen van de mondzorg totdat er een vaccin is uitgebracht, of in extreem strenge infectiepreventie-richtlijnen die onwerkbaar zijn op de lange termijn. De oplossing ligt in een gecontroleerde opschaling, zo mogelijk al vanaf 6 april, van de mondzorg in relatie tot de verspreidingsgraad van het virus, waarbij ouderen en kwetsbare groepen worden ontzien.
Daarnaast alle steun voor het ontwikkelen van betere medicatie met tevens een vaccin voor het bereiken van groepsimmuniteit.

Wij zorgen er voor dat de tandartspraktijk een veilige en betrouwbare plek blijft om naar toe te gaan, zowel tijdens als na deze crisis.

Heel veel sterkte en gezondheid de komende periode. Pas op u zelf en iedereen om u heen en hopelijk mogen wij u snel weer bij ons verwelkomen.

Met hartelijke groet,

Team Implantologie Odijk

(Bron: https://www.ant-tandartsen.nl/themas/coronavirus/actueel)

 

Onze praktijk is een moderne praktijk voor Algemene Tandheelkunde en Orale Implantologie

 

Naast algemene tandheelkunde, bij ons kunt u terecht voor behandelingen zoals: kroon- en brugwerk,

wortelkanaalbehandelingen, esthetische tandheelkunde, mondhygiëne, tandvlees behandelingen en kindertandheelkunde.

Wij zijn gespecialiseerd in implantologie, erkend bij de NVOI, Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie. 

Van harte welkom op onze website. U vindt hier alle informatie over onze praktijk en over tandheelkunde in het algemeen.

 

 

 

· Implantologie Odijk · Rijneiland 5 · 3984 MA ODIJK ·