Implantologie

Als er tanden of kiezen verloren gaan, kan er in sommige gevallen gekozen worden om deze te vervangen door implantaten. Een tandimplantaat is een kunstwortel die in het kaakbot wordt geplaatst. De meeste  implantaten zijn tegenwoordig gemaakt van het metaal titanium. Hiervan is gebleken dat het bijzonder weefselvriendelijk is, zodat botcellen tegen het metaal aan groeien. Er zijn ook witte implantaten die gemaakt zijn van zirkonium. 

Een implantaat heeft de vorm van een ‘schroefplug’. De buitenkant is voorzien van schroefdraad zodat het implantaat in het bot geschroefd kan worden en er een goed contact is met het omringende kaakbot. Aan de binnenkant is het implantaat hol; ook hierin zit schroefdraad zodat er een door de tandtechnieker gemaakte kroon of hulpstukje op geschroefd kan worden.

Wanneer er tijdens het plaatsen van een implantaat onvoldoende kaakbot is, kan er worden besloten om het botvolume  te vergroten door middel van lichaamseigen bot, eventueel gemengd met kunstbot. Dan spreken we over een botopbouw. Implanteren is mogelijk bij dentate (met eigen tanden en kiezen) en edentate (geen tanden en kiezen) patiënten. 

Alle implantaten in onze praktijk worden geplaatst door Sanja Umanjec-Korac, erkend implantoloog bij de NVOI, de Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie.

Dentate patiënt (met tanden en kiezen)

Wanneer er nog eigen tanden en kiezen in de mond aanwezig zijn, is er sprake van een dentate kaak.

Wanneer er één of meerdere tanden en/of kiezen verloren zijn gegaan, kunnen deze vervangen worden door middel van implantaten. Op de implantaten kunnen kronen, bruggen of gedeeltelijke protheses worden geplaatst.  Zo wordt het kauwvermogen weer vergroot. Per zorgverzekering kan het verschillen of een implantaat (gedeeltelijk) vergoed wordt.

Edentate patiënt (geen tanden en kiezen)

Wanneer er geen tanden en kiezen meer in een kaak zitten, is er sprake van een edentate kaak.

Een gebitsprothese op een edentate kaak heeft dus geen houvast meer aan eigen tanden en kiezen. Dat betekent dat het houvast verkregen wordt door een vacuüm te creëren tussen het gebit en het slijmvlies op de kaak. De meeste mensen hebben geen problemen met een boven kunstgebit omdat de bovenkaak vrij groot is, waardoor er goed houvast verkregen kan worden.

In de onderkaak is de kaak veel kleiner, smal en vaak zelfs geheel vlak. Dan is het moeilijk om een goed zittende, stabiele onderprothese te maken. Door het plaatsen van meestal 2 implantaten op de plek waar de hoektanden zaten kan de stabiliteit van het ondergebit enorm verbeterd worden. Hierop wordt een “klikgebit” gemaakt. Dit gebit wordt met de hand in- en uit geklikt. Het zit goed vast, waardoor de patiënt veel beter kan kauwen en functioneren. Ook in de bovenkaak is het mogelijk een klikgebit te maken. Doordat dit gebit zijn houvast ontleent aan implantaten hoeft het niet meer zo groot gemaakt te worden; vrijwel het gehele gehemelte kan onbedekt gelaten worden.

Voor het plaatsen van implantaten in een edetate kaak kan in veel gevallen een machtiging worden aangevraagd bij de zorgverzekeraar. De behandeling wordt dan grotendeels vergoed waarbij u wel een eigen bijdrage en eventueel eigen risico moet bijbetalen. De implantoloog kan u vertellen of u ook in aanmerking komt voor een machtiging.